กลุ่มบริษัททิสเซิ่นครุป

ทิสเซิ่นครุป เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก จากประเทศเยอรมนี
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง เอสเซิ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลครุป
ผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัททิสเซิ่นครุป

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานในเครือกว่า 180000 คน กระจายอยู่ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
กลุ่มเทคโนโลยี อาทิ ลิฟท์และบันไดเลื่อน งานก่อสร้างโรงงาน ซีเมนต์ เคมี พลังงาน
กลุ่มชิ้นงาน อาทิ รถยนต์ อากาศยาน และระบบเดินเรือ
กลุ่ม การค้าวัสดุ อาทิ การค้าเหล็ก สเตนเลส พลาสติก อากาศยาน และอื่นๆ
กลุ่ม ผู้ผลิตเหล็ก ได้แก่ โรงงานผลิตเหล็ก ในเครือทิสเซิ่นครุป

สำหรับเราแล้ว นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี คือ หัวใจสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
วิศวการและนักวิจัยของเราได้ทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าภายใต้ชื่อ ทิสเซิ่นครุป