Ball and Roller Bearing Steels : 3505

คุณลักษณะทั่วไป

3505 จัดเป็นกลุ่มเหล็กกล้าโลหะผสมต่ํา ที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 1% และโครเมียม 1.5%
ทําให้สามารถชุบแข็งได้ลึกยิ่งขึ้น และยังสามารถให้ได้ความแข็งสูงมากภายหลังการชุบ จึงมีความทนต่อการเสียดสี
และการสึกหรอได้ดีมาก สามารถให้ความแข็งสูงมากภายหลังการชุบแข็งก่อนการอบคืนตัว (62-66 HRC) และเมื่อ
อบคืนตัว มีความแข็งใช้งานในช่วง 58-62 HRC นอกจากนี้ยังสามารถทําการชุบอินดักชั่นได้ เพื่อให้ได้ผิวแข็งที่ทนต่อการ
สึกหรอ ร่วมกับมีความเหนียวแกร่งที่ดี และทนทานต่อการล้าได้ดีเยี่ยม  เหมาะสําหรับงานแบริ่ง  ลูกกลึง  จําปา แหวน
สปริง บูช ไกด์ โพสต์ และงานที่ต้องการความต้านทานต่อการสึกหรออื่น ๆ

คุณสมบัติเด่น

•  ต้านทานต่อการสึกหรอดีมาก
•  มีความเหนียวแกร่งดีพอใช้
•  มีความสามารถในการชุบแข็งสูง
•  ให้ความแข็งสูงมากภายหลังการชุบแข็ง
•  ต้านทานต่อการล้าได้ดี
•  สามารถชุบอินดักชั่นได้

การใช้งาน

3505 จัดเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติดีทั้งด้านความแข็งความแข็งแรง โดยยังคงมีความเหนียวแกร่งอยู่พอสมควร
และสามารถต้านทานต่อการสึกหรอ และเสียดสีได้ดีเยี่ยมเนื่องจากสามารถชุบแข็งให้มีความแข็งได้สูงมาก จึงนิยมใช้
ทําลูกปืน และตลับลูกปืนทั้งชนิดแบบลูกบอลกลม  แบบแท่ง หรือแบบเข็ม  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทํา ลูกกลิ้ง คอลเล็ท
แหวน สปริง จําปา  บูช ไกด์ คอลัมน์ และอื่นๆ อีกมาก เนื่องจากให้ความแข็งที่สูงมาก ทนต่อการสึกหรอได้ดี


52100
SUJ 2
1.3505 / 100Cr6
อบอ่อน ความแข็ง ≤ 217 HB
ชุบแข็ง และอบคืนตัว 58-62 HRC
Chemical Composition
ส่วนผสมทาง เคมี (%wt.)
AISI
JIS
DIN
สภาพจําหน่าย Selling Condition
สภาพหลังชุบ After Quenching
C Si Cr Mn
0.90-1.05 0.15-0.35 1.35-1.60 0.25-0.45
3505 คุณสมบัติทั่วไป (General Characteristic)