Case Hardening Steels : 5919

คุณลักษณะทั่วไป

5919  จัดเป็นเหล็กกล้าโลหะผสมต่ำ ที่มีปริมาณคาร์บอนผสมต่ำ เหมาะสําหรับการชุบคาร์บูไรซิงค์ โดยมีส่วนผสม
ของโครเมียม และนิกเกิลเป็นส่วนผสมสําคัญที่ช่วยให้ความแข็งผิวอยู่ในช่วง 58-62HRC และมีความลึกผิวแข็งสูง
นอกจากนี้ยังให้ความเหนียวแกร่งภายในได้ดีแม้ที่อุณหภูมิติดลบ และยังสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้
มีความแข็งแรงสูง ต้านทานต่อการล้า และทนต่อแรงบิด และแรงกระแทกได้ดีมาก ให้ค่าความแข็งของภายใน
หลังการชุบคาร์บูไรซิงค์ มักอยู่ในช่วงประมาณ 27-38 HRC มีความสามารถในการทุบขึ้นรูปดี มีความสามารถ
ในการเชื่อมดี

คุณสมบัติเด่น

•  มีความเหนียวแกร่ง (toughness) ดีมาก
•  มีค่าการยืดตัว (ductility) สูง สามารถดัดงอได้ง่าย
•  ต้านทานต่อการบิด (torque) ได้ดีมาก
•  ต้านทานต่อการล้า (fatigue) ได้ดีมาก
•  ผิวต้านทานต่อการสึกหรอได้ดีเมื่อชุบคาร์บูไรซิงค์
•  มีความสามารถในการทุบขึ้นรูป (Forgeability) ดีมาก
•  มีความสามารถในการตัดกลึงดีง่าย
•  ความสามารถในการเชื่อมดี
•  สามารถชุบแข็งผิวได้ลึก
•  มีความสามารถในการชุบแข็งสูง

การใช้งาน

5919 นิยมใช้ทําอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักร ที่ต้องได้รับภาระกรรมความล้า และมีการเสียดสีระหว่างการใช้งานสูง
เช่น ชุดเฟืองเครื่องยนต์ เฟืองท้าย โดยเฉพาะงานเฟืองต้นกําลัง เฟืองที่มีการกระชาก หรือรับแรงบิดสูงในขณะทํางาน
เพลาส่งกําลัง สลักยึดโซ่ และลูกปืนทนการเสียดสี และแรงกระแทกต่างๆ เป็นต้น


Chemical Composition
ส่วนผสมทาง เคมี (%wt.)
AISI
JIS
DIN
สภาพจําหน่าย Selling Condition
สภาพหลังชุบ After Quenching
C Si Mn Ni Cr S
0.12-0.17 0.10-0.40 0.60-0.90 1.20-1.50 0.90-1.20 0.02-0.04
3115
SNC 415
1.5919 / 15CrNi6
อบอ่อน ความแข็ง ≤ 207 HB
ชุบคาร์บูไรซิงค์ 58-62 HRC
5919 คุณสมบัติทั่วไป (General Characteristic)