Cold Work Steel 2990


2990 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2379
2990 เป็นเหล็กเกรด lediburitic (เหล็กที่มีอัตราคาร์บอนสูง)
เหล็กเกรดนี้ มีข้อดีในเรื่อง ความเป็นเนื้อเดียวสม่ำเสมอในระดับ โครงสร้างอนุภาค เมื่อเทียบกับ 2379
ด้วยความแข็งขนาด 60 HRc จะให้ความแข็งที่ใช้ได้ดีมาก สำหรับเกรดนี้
การอบชุบ สำหรับ 2990 สามารถเทียบเคียงได้กับ 2379 แต่ความทนทานและการต้านทานการสึกกร่อน
มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า 2379 จึงทำให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า และประหยัดค่าบำรุงรักษา
แม้ว่าความต้านทานการสึกกร่อน ดีกว่า 2379 เล็กน้อย แต่ไม่ได้เป็นข้อด้อยในการใช้งาน
ในส่วนอุณหภูมิในการงานชุบแข็ง มีรายละเอียดที่แตกต่างไปจาก 2379 ทั่วไป เพื่อให้คงคุณสมบัติที่เหนือกว่า
ทางเราพร้อมจัดการตามมาตรฐานโลหะวิทยา
สำหรับเกรดเฉพาะนี้ อุณหภูมิชุบแข็ง ต่ำสุดสำหรับเกรดนี้ควรเป็น 1030c , แต่ขอแนะนำให้ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง
เพื่อลดปริมาณคาร์ไบด์ ที่อุณหภูมิ 1080c จะสามารถลดคาร์ไบด์เบื้องต้นได้ทั้งหมด ด้วยเหตุดังกล่าว
อุณหภูมิอบชุบโดยทั่วไป สำหรับ เกรด 2990 ควรอยู่ในระดับ 1050-1060c