บริษัททิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

94 หมู่6 ถ.สุขสวัสดิ์78 ต.บางจาก อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10130
02 840 4599 / 02 840 4555 (ฝ่ายขาย)
02 840 4588
info@thyssenkruppmaterials.co.th
http://www.thyssenkruppmaterials.co.th


ชื่อบัญชีธนาคารบริษัท
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

เลขที่บัญชี
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บางครุ

บริษัท ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ออมทรัพย์

359-2-25020-8