ทองแดงผสม EL-X, EL-Ha

ทองแดงผสมเกรดพิเศษ EL-X, และ EL-HA จัดเป็น ทองแดงผสมกลุ่มที่มีค่าการนําความร้อน
และการนําไฟฟ้าสูงร่วมกับ การมีความแข็งและความแข็งแรง จากการผสมธาตุเจือเพื่อสามารถ
ทําการบ่มแข็ง (Precipitation hardening) ให้มีความแข็งและความ แข็งแรงเพิ่มขึ้น
ขณะที่มีค่าการนําความร้อนและการนําไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนเกินไป
จึงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ ต้องมีทั้งการนําความร้อนหรือไฟฟ้าสูงร่วมกับความทนต่อการกดอัด
หรือการกระแทกเสียดสี

คุณลักษณะเด่น

• มีค่าการนําไฟฟ้าสูงมาก
• มีค่าการนําความร้อนดีมาก
• มีความแข็งและความแข็งแรงสูงกว่าทองแดงบริสุทธิ์มาก
• คงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิสูงมาก
• สามารถทําการบ่มแข็งได้
• ขึ้นรูปได้ง่าย
• สามารถขึ้นรูปเย็นได้
• ตัดกลึงง่าย
• ต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี
• ไม้สามารถชุบแข็งผิวหรือทําไนไตรดิ้งได้
ทองแดง EL-X

EL-X เป็นทองแดงเกรดพิเศษ ที่มีส่วนผสมของโครเมียม และเซอร์โคเนียม จําหน่ายในสภาพผ่านการบ่มแข็ง
จึงมีคุณสมบัติที่ดีทั้ง ด้านความแข็งและการนําไฟฟ้า
เหมาะกับการทํา อิเลกโตรดสําหรับ งานเชื่อมสปอท (spot welding)
งานเชื่อมโปรเจคชั่น (projection welding) งานเชื่อมบัตต์ (Butt welding)
เหล็กหล่อเทา (grey cast iron)
สําหรับงานเชื่อมสปอท จะ เหมาะสําหรับงานเชื่อม สปอทแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
แผ่นเหล็กกัลวา ไนซ์ทองเหลือง บรอนซ์ นิกเกิล และอะลูมิเนียม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้งานอีกหลายอย่างดังนี้

การใช้งาน

• อิเลกโตรดสําหรับงานเชื่อมสปอท (spot welding)
• อิเลกโตรดในงานเชื่อมโปรเจคชั่น (projection welding)
• อิเลกโตรดสําหรับงานเชื่อมบัตต์ (butt welding)
• อิเลกโตรดสําหรับงาน EDM
• คอนแทคทิฟสําหรับงานเชื่อม MIG/MAG
• ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคที่ต้องการ การนําไฟฟ้าได้ดี
• คอนแทคสวิตซ์ , ชิ้นส่วนในตู้ไฟ(circuit breaker)
• แม่พิมพ์อินกอต ของงานหล่อฉีดด้วยน้ําหนัก (gravity die casting) สําหรับงานหล่อทองเหลืองและทองแดง
• ตัวซีล และอินเสริต สําหรับแม่พิมพ์
• อุปกรณ์ขึ้นรูปและระบายความร้อนสําหรับงานอัดขึ้นรูป พลาสติก (plastic extrusion)
• Top crusts ในแม่พิมพ์หล่อเหวี่ยง สําหรับงานหล่อ
ทองแดง EL-HA

EL-HA เป็นทองแดงเกรดพิเศษ ที่มีส่วนผสมของเบริลเลียม, โคบอลต์ และนิกเกิล
มีสามารถนําความร้อนได้ดีมาก และมีความแข็งสูง ทนต่ออุณหภูมิได้ดี
จึงเหมาะกับงานที่ต้องการ การรักษาความแข็ง ได้ดีที่อุณหภูมิสูง
และสามารถการถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน

• อิเลกโตรดและแคปทิพสําหรับงานเชื่อมสปอทสเตนเลส
• ลูกสูบ(plunger tips) สําหรับงานฉีดอะลูมิเนียม
• แม่พิมพ์พลาสติกสําหรับงานเป่าหรือฉีดพลาสติก
• แม่พิมพ์สําหรับงานหล่อทองเหลืองและทองแดง
• อินเสริตระบายความร้อน (Cooling insert)
• Nozzles และ Needles สําหรับระบบ hot runner systems
• อิเลกโตรด สําหรับงาน EDM (Electro-erosion electrode)
• คอนแทคทิฟสําหรับงานเชื่อม MIG/MAG
• เครื่องมือซีลสําหรับงานต่าง ๆ (Sealing tools)