งานปาดเจียร

เราพร้อมบริการลูกค้าของเราด้วยงานตัด ปาด เจียร มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพ
โดยทีมงาน ประกันคุณภาพ มืออาชีพ

นอกจากนี้เรายังสามารถบริการลูกค้าของเราด้วยงานในระดับความละเอียดที่ Precision Plate
ชิ้นงานทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบโดยทีมตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าเราจะได้รับ
งานคุณภาพตรงตามความต้องการ

Pre-Finished Plate & Finished Plate
(แผ่นงานโลหะกึ่งสำเร็จ & แผ่นงานโลหะสำเร็จ)


Milling

งานปาดผิว finishing

งานเจียรผิว Grinding


งาน ซีเอ็นซี CNC Machining Center
งานบริการอื่นๆ Additional Machining Services
Max width (ความกว้างสูงสุด) 1550 mm.

Max length (ความยาวสูงสุด) 3000 mm.

Max width (ความกว้างสูงสุด) 1550 mm.
Max length (ความยาวสูงสุด) 3000 mm.

Machined Area 300 x 800 x 500 mm.
Machined Area 300 x 1000 x 500 mm.
Machined Area 500 x 1000 x 500 mm.
Machined Area 800 x 1200 x 500 mm.

เจาะรู Drilling, คว้าน Boring, ต๊าป Tapping