บริการอบชุบ

งานเร็ว เสร็จไวใน 3 วัน
ควบคุมคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรมาตรฐานเยอรมัน และทีมงาน นักโลหะวิทยามืออาชีพ
พร้อมให้คำปรึกษาด้านโลหะวิทยาและการใช้งาน

จากในอดีตที่ทางลูกค้าต้องนำชิ้นงานส่งไปทำการอบชุบยังต่างประเทศ เพื่อให้ได้ชิ้นงาน
ที่ทนทานมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เพื่อเป็นทางเลือก และตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ในปี 2549 ทางเราได้นำเสนอบริการ อบชุบ ภายใต้นโยบายที่สำคัญคือ การอบชุบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
โดยจะให้บริการอบชุบเหล็ก ตามข้อกำหนด หรือความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการด้านอบชุบทางความร้อน (Heat Treatment) สำหรับ
เหล็กกล้าเกรดพิเศษต่างๆ เหล็กกล้าคาร์บอน ฯลฯ ด้วยกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการชุบ แวคคั่ม (Hardening)
บริการอบคืนตัว (Tempering)
บริการชุบน้ำมัน (Oil hardening)
บริการชุบ อินดักชัน (Surface Hardening)
การตรวจสอบทางโลหะวิทยาและควบคุมคุณภาพ Metallurgy Laboratory and quality control
บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานโลหะเกรดพิเศษชนิดต่างๆ โดยนักโลหะวิทยา มืออาชีพ