Hot Work Steel 2344

คุณลักษณะทั่วไป

2344 จัดเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานร้อนประเภท Cr- Mo-V ที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
เหมาะกับแม่พิมพ์งานร้อนทุกชนิดทั้งงานขึ้นรูปโลหะ พลาสติก และแก้ว  และยังเหมาะกับการทําใบมีดตัดเหล็กหนา
ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ และ เครื่องมือต่างๆ  เนื่องจากการมีส่วนผสมทางเคมีที่เหมาะสมพอดี จากการผสม
คาร์บอน 0.4% จะช่วยให้เหล็กมีความเหนียวแกร่งสูง ขณะที่ยังสามารถชุบแข็งให้มีค่าความแข็งสูงได้ด้วยเช่นกัน
การผสมโครเมียม 5% จะช่วยให้เหล็กสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี และ สามารถชุบแข็งด้วยลมได้
โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางขนาดน้อยมาก การผสมซิลิกอน 1.0% จะช่วยให้เหล็กต้านทานต่อการเกิดออกไซด์
ที่อุณหภูมิสูงได้ดี การผสมโมลิบดินัม และวาเนเดียม จะช่วยคง ความแข็งแรงไว้ที่อุณหภูมิสูงได้ดี
โดยเฉพาะวาเนเดียมจะช่วยเพิ่ม ความต้านทานต่อการเสียดสีและการสึกหรอให้สูงมากขึ้น นอกจากนี้
ยังใช้กระบวนการผลิตแบบพิเศษ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีเกรนเล็ก ละเอียด ซึ่งจะให้คุณสมบัติที่ดีทั้งทางด้าน
ความแข็งแรง และความเหนียวแกร่งสูงยิ่งขึ้น

คุณลักษณะเด่น

•   ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันดีมาก
•   คงความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงได้ดีมาก
•   ต้านทานต่อการล้าร้อนดี
•   มีความเหนียวแกร่งสูงมาก
•   มีความต้านทานต่อการสึกหรอสูง
•   ชุบแข็งง่าย มีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้อยมาก
•   มีค่าการนําความร้อนดีมาก
•   ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน
•   สามารถระบายความร้อนด้วยน้ําได้โดยตรง
•   สามารถทําไนไตรดิ้งเพื่อเพิ่มความแข็งผิวได้

การใช้งาน

2344 สามารถนําไปใช้งานที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงได้หลายอย่าง เช่น งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
งานแม่พิมพ์อัดดันขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูป แม่พิมพ์แก้ว และแม่พิมพ์พลาสติก
สกรู และกระบอกสําหรับงานฉีดโลหะและพลาสติก ตัวปลดชิ้นงาน ใบตัดเหล็กร้อน  เป็นต้น


C Mn Cr V W
0.4 1 5.3 1.4 1
Chemical Composition
ส่วนผสมทาง เคมี (%wt.)
AISI
JIS
DIN
สภาพจําหน่าย Selling Condition
สภาพหลังชุบ After Quenching
H 13
SKD-61
1.2344 / X40CrMoV5-1
อบอ่อน ความแข็งสูงสุด 230 HB
ชุบแข็งและอบคืนตัว 50-56 HRC
2344 คุณสมบัติทั่วไป (General Characteristic)