การชุบน้ำมัน ( Oil Quenching Hardening)

Oil Quenching Hardening เป็นกระบวนการชุบแข็งทั้งตัว
โดยใช้น้ำมันเป็นสารที่ทำให้เกิดการเย็นตัว (Quenching) และใช้อ่างเกลือในกระบวนการชุบแข็ง
เพื่อลดการสูญเสียคาร์บอนและการเกิดออกซิเดชั่นของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดปัญหาการบิดตัวเสียรูปทรง (Thermal shock) ได้มากกว่าการชุบน้ำมัน
ด้วยเตาประเภทอื่นๆ