รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

บริษัท ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ประจำปี 2552

โดย นายนิคม เตวัฒตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2552 ที่ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล

โดยในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติ
เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า และบริการของบริษัท พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนบริษัทด้วย