Plastic Mould Steel 2316

คุณลักษณะทั่วไป

2316 จัดเป็นทั้งเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานแม่พิมพ์พลาสติก และเหล็กกล้าไร้สนิมที่สามารถชุบแข็งได้
ซึ่งถูกพัฒนามาจาก 2083 (AISI 420) โดยเพิ่มปริมาณส่วนผสมของโครเมียม และโมลิบดีนัม เพื่อเพิ่มความต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนให้สูงขึ้น และยังจําหน่ายในสภาพผ่านการชุบแข็ง และอบคืนตัวให้มีความแข็ง
อยู่ในช่วงประมาณ 300 HB (30 HRC) จึงสะดวกต่อการขึ้นรูปแม่พิมพ์ โดยไม่ต้องทําการชุบแข็งซ้ำ
และยังหลีกเลี่ยงปัญหา จากการเปลี่ยนแปลงขนาดที่เกิดขึ้นจากการชุบแข็ง เหมาะสําหรับทําแม่พิมพ์พลาสติก
ประเภทที่สามารถทําให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นได้ในระหว่างทําการผลิตพลาสติก เช่น พลาสติกประเภท  พีวีซี
แอมิโนพลาสติก และเทอร์โมพลาสติก เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

•  มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูงมาก (มากกว่า 2083)
•  มีความเหนียวแกร่งดีกว่า 2083
•  ทนต่อการเสียดสีและการสึกกร่อนได้ดี
•  มีความแข็งแรงมากพอต่อการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
•  มีความสามารถในการขัดเงาและทําลวดลาย (Texturing) ได้ดีใกล้เคียงกับ  2311
•  มีความสามารถในการตัดกลึงพอใช้
•  สามารถตัดกลึงด้วย EDM ได้ดี
•  หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากการชุบแข็ง
•  มีความแข็งสม่ําเสมอตลอดความหนา
•  มีความสามารถในการชุบแข็งสูงมาก
•  ให้ความแข็งหลังการชุบแข็งต่ำกว่า 2083
•  สามารถทํา passivation เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้

การใช้งาน

2316 เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานแม่พิมพ์พลาสติก ที่จําหน่ายในสภาพ
ผ่านการชุบแข็ง และอบคืนตัวมีความแข็งแรงอยู่ในช่วงประมาณ 1000N/mm2 มีความเหมาะสม
ต่อการใช้ทําแม่พิมพ์พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกกลุ่มที่สามารถทําให้เกิดการกัดกร่อน
หรือเป็นสนิมแก่แม่พิมพ์ได้ง่าย เช่นอะมิโนพลาสติก พีวีซี  และเทอร์โมพลาสติกที่สามารถแตกตัว
ให้กรดอะซิติก และเนื่องจากการมีความต้านทานต่อการสึกหรอและการสึกกร่อนที่ดี (wear and erosion rersistance)
จึงสามารถใช้ในงานเพลา และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอื่นๆของปั้มน้ำได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถนําไปทําอุปกรณ์ของเครื่องจักร ในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงร่วมกับความทนต่อการกัดกร่อน
ตัวอย่างของการนําไปใช้งาน ได้แก่
•   แม่พิมพ์พลาสติกทนการกัดกร่อนสูง
•   แม่พิมพ์งานอัดขึ้นรูปพลาสติก (extrusion)
•   ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพลาของปั้มน้ำ และ staple part
•   ชิ้นส่วนในคอมเพรสเซอร์ (compressor part)
•   ปลอกยึดอินเสิร์ตที่ทําจาก 2083 ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและความเหนียวแกร่ง


420 Mod.
-
1.2316 / X36CrMo17
ชุบแข็งและอบคืนตัว 265-325 HB
Chemical Composition
ส่วนผสมทาง เคมี (%wt.)
AISI
JIS
DIN
สภาพจําหน่าย Selling Condition
 
C Cr Mo    
0.36 16 1.2
2316 คุณสมบัติทั่วไป (General Characteristic)