มาตรฐาน งานพรีซิชั่น Standard of Our Precision Plate
Precision Plate


TYPE
S-Specials
SL-Specials
S
M
L
XL
XL (Milling)
  SIZE
T W L
5-8 15-50 15-50
5-15 15-30 300-500
5-50 50-200 50-200
6-200 201-500 201-500
10-200 201-500 501-1000
20-275 501-1200 1001-2600
20-70 501-1400 1001-2400
Tolerance (T) Tolerance (WxL)
Grinding Milling Grinding Milling
±0.05 +0.1/+0.3 ±0.05 +0.1/+0.3
±0.1 +0.1/+0.3 ±0.1 +0.1/+0.3
±0.05 +0.1/+0.3 ±0.05 +0.1/+0.3
±0.1 +0.1/+0.3 ±0.1 +0.1/+0.3
±0.1 +0.1/+0.3 +0.1/+0.3
+0.1/+0.3 +0.3/+0.5 +0.3/+0.5
+0.3/+0.5 +0.3/+0.5
Parallel of
thickness
(Grinding)
≤ 0.02
≤ 0.02 Per 100
Parallel of
thickness
(Milling)
Squareness
of
basic face
≤ 0.04 ≤ 0.04
≤ 0.05 Per 100 ≤ 0.02 Per 100
    Flatness (Per 100)
T5-T8 T9-T15 T16-T25 T26-T50
0.03
0.15 0.08 0.04 0.02
0.15 0.08 0.04 0.02
0.04 0.04 0.02
0.15 0.04 0.02
0.04 0.02
0.04 0.02