มาตรฐานกระบวนการอบชุบ Standard procedure of Heat treatment

Translation

1. Receiving
2. Cleaning
3. Ordering
4. Chambering
5. Post hardness checking
6. Tempering #1
7. Hardness checking #1
8. Tempering #2
9. Hardness checking #2
10. Tempering #3
11. Hardness checking #3
12. Packing
13. Delivery