เหล็กแผ่นหนา - ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้วยคุณภาพขั้นสูงสุด


สินค้าในข่าย เหล็กแผ่นหนา ของเราประกอบด้วย เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ในลักษณะงานต่างๆ

สินค้าของเรา คลอบคลุม ตั้งแต่ เหล็กโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนกระทั่ง เหล็กทนแรงดันสูง (Pressure vessel)
สำหรับงาน ต่อเรือ งานสร้างท่อขนาดใหญ่ จนถึงเกรดเฉพาะต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ ในชื่อ Perform สามารถตอบสนองความต้องการ เหล็กแกร่ง ทน แต่เบา สำหรับงาน
รถบรรทุก และโครงสร้าง เครน

ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ XAR จะให้ความมั่นใจ การต้านทานความสึกกร่อน สำหรับงานโครงสร้าง
และงานหนักต่างๆ ในการสร้างเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ งานเหมือง
เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ Secure ที่ใช้งานความปลอดภัย อาทิ รถกันกระสุน ในสเปกต่างๆ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ NAXTRA และ XABO ก็สามารถตอบสนองได้อย่างสุดยอดสำหรับงาน
ที่ต้องการ ความเค้นสูง เช่น เครนเคลื่อนที่ต่างๆ

ดังข้างท้ายรายละเอียดเปรียบเทียบ สำหรับการใช้งานในแต่ละผลิตภัณฑ์